Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: YAYA Kombucha
Handelend onder de naam: YAYA Kombucha
Vestigingsadres: Nieuwe Hemweg 14E, 1013BG, Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0)6 27 28 72 31
KvK-nummer: 67522114
BTW-nummer: (NL)857048065B01

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YAYA Kombucha en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen YAYA Komubucha en consument. Dit geldt dus voor alle bestellingen, mogelijk met korting, geleverd door en betaald aan YAYA Kombucha. Er kan enkel afgeweken worden van deze voorwaarden wanneer dit op voorhand specifiek is benoemd en schriftelijk overeengekomen, waarbij overige voorwaarden geldend blijven. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant YAYA Kombucha en accepteert hij de algemene voorwaarden.

Prijs en korting

Prijzen en kortingen van YAYA Kombucha gelden voor een bepaalde periode, vooraf aangeduid door YAYA Kombucha. YAYA Kombucha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor type- of drukfouten. YAYA Kombucha behoudt zich het recht om op elke moment wijzigingen aan te brengen in prijzen, als gevolg van schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft, door wisselkoersen of het implementeren van (wettelijke) voorschriften met betrekking tot prijzen. Alle van toepassing zijnde prijzen zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op het ophalen van de bestelling bij de YAYA Kombucha brouwerij (Nieuwe Hemweg 14E, 1013 BG, Amsterdam). Extra kosten worden bij levering in rekening gebracht. In dat geval worden deze kosten tijdens bestellen aangegeven.

Diensten

De door shop.yayakombucha.com geleverde diensten omvatten de verkoop en levering van kombucha dranken en aanverwante producten binnen Nederland, nabij Amsterdam. YAYA Kombucha behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten

Het leveren van hoogwaardige kwaliteit producten is van belang voor YAYA Kombucha. Desalniettemin kunnen de producten, afhankelijk van seizoen en de beschikbaarheid van grondstoffen, enigszins afwijken van de productafbeeldingen op de website. YAYA Kombucha biedt de volgende vijf smaken; ‘Original’, ‘Ginger’, ‘Blueberry’, ‘Hops’ en ‘Yuzu’.

Bestellingen en uitvoering

Met het plaatsen van een bestelling per webshop komt de overeenkomst tussen klant en YAYA Kombucha tot stand. YAYA Kombucha behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of andere voorwaarden toe te voegen, zoals het vooraf aanvragen van een betaling voor levering.

Bestellingen op werkdagen voor 11.00 uur worden dezelfde dag tussen 17:00-22:00 uur bezorgd. Bestellingen na 11.00 uur worden de eerst volgende werkdag geleverd. Bestellingen ontvangen in het weekend worden op maandag tussen 17:00-22:00 bezorgd. Onze logistieke partij verzorgd alle leveringen. Deze partij zal de klant per e-mail voorzien van de juiste track en trace informatie. Voor vragen over levertijd, wijzigingen bezorgmoment, etc. kan de klant via de chatfunctie in de track and trace link contact opnemen met de bezorgdienst.

Alle bestellingen worden per e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven e-mailadres. Controleer altijd uw gegevens. Shop.yayakombucha.com is niet verantwoordelijk voor typefouten. Wijzingen in de bestelling kunnen minimaal één dag voor levering per e-mail worden doorgegeven.

YAYA Kombucha is niet verantwoordelijk voor verkeerde adressering of afwijkende levertijd. Wanneer de vervoerder heeft geprobeerd de bestelde producten binnen het gevraagde tijdsbestek op het afgeleverde adres af te leveren, wordt de bestelling in rekening gebracht.

Levering

YAYA Kombucha streeft altijd naar een snelle levering van de bestelling. De opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of recht op het ontbinden van de overeenkomst. Alle rechten en aanspraken. zoals vermeld in deze voorwaarden, gelden ook voor de ingeschakelde leverende partij.

In het geval van levering bij een bedrijf wordt de bestelling bij de receptie afgeleverd. Na het afleveren van de bestelling is YAYA Kombucha niet meer verantwoordelijk voor verdere interne levering.

YAYA Kombucha levert niet op zondag en feestdagen tenzij anders overeengekomen. In geval van calamiteiten en natuurrampen behoudt YAYA Kombucha zich het recht om de bestelling en de levering te annuleren.

Wanneer de ontvanger niet aanwezig is op het aangegeven afleveradres, worden de goederen geleverd aan een naburige faciliteit of huis. Als de goederen daar ook niet in ontvangst kunnen worden genomen, ontvang de klant een afleverbon. Na meerdere bezorging pogingen zonder reactie of acceptatie zullen de goederen geretourneerd worden naar het magazijn. Alle kosten in verband met de levering (transport, wachten, etc.) zullen in rekening worden gebracht aan de klant.

De koper heeft de verplichting om alle geleverde goederen te controleren op conformiteit. In het geval dat de geleverde goederen afwijken van de bestelling wordt de koper verzocht YAYA Kombucha zo snel mogelijk (niet meer dan drie uur na levering) hiervan op de hoogte te stellen. De kopers kunnen contact opnemen met YAYA Kombucha.
In het geval dat bewezen is dat de geleverde goederen niet in overeenstemming zijn met de bestelling bij YAYA Kombucha, heeft het bedrijf de keuze om de verkeerd geleverde goederen terug te nemen en deze te vervangen door de nieuwe goederen. De waarde die op de factuur staat vermeld voor de verkeerd geleverde goederen wordt gewijzigd. Iedere bestelling geretourneerd aan YAYA Kombucha, zonder voorafgaande kennisgeving aan YAYA Kombucha, is niet aanvaardbaar wanneer deze niet over een juiste retournummer beschikt, of wanneer de verpakking beschadigd is.

Vanaf het moment dat de goederen door de koper zijn ontvangen, vallen alle verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteit, hygiëne, verklaringen, en het zorgvuldig transport van de goederen op de koper. Gezien de aard van de producten, is extra aandacht en zorgvuldigheid met betrekking tot bewaring en houdbaarheid vereist. De door YAYA Kombucha aangeboden en geleverde producten moeten gekoeld (2-7oC) worden bewaard. Onder deze condities hebben de producten een houdbaarheid van 12 maanden.

Betaling

Bestellingen kunnen via shop.yayakombucha.com geplaats worden. Om de bestelling te voltooien dient de betaling vooraf voldaan te worden. Nadat YAYA Kombucha de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling verwerkt. Betalingen kunnen met iDEAL, Visa, Mastercard, American Express en Apple Pay voldaan worden. Contante betalingen of cryptovaluta worden niet geaccepteerd. YAYA Kombucha is niet aansprakelijk voor het niet leveren van bestelling waarvan de betaling niet voldaan is.

Prijzen

Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in Euro (€), conform de wettelijke voorschriften, en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd, aangegeven door YAYA Kombucha in het betalingsoverzicht. Kennelijke fouten in offertes, zoals onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de overeenkomst door YAYA Kombucha worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

YAYA Kombucha streeft ernaar de kleur, de presentatie van het product, door de afbeeldingen op de webshop, zo goed mogelijk over te brengen. Het kan gebeuren dat de kleur en kwaliteit van de logo’s en foto’s mogelijk niet 100% overeenkomen met het afgebeelde product. YAYA Kombucha is hier niet verantwoordelijk voor.

YAYA Kombucha is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en gedeelde afbeeldingen. Desalniettemin is YAYA Kombucha zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil ze haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle door YAYA Kombucha ingezonden en gedeelde afbeeldingen via online media gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud in overeenstemming met de Nederlandse en Europese wetgeving. Foto’s die aanstootgevend zijn (bijvoorbeeld met pronografische of gewelddadgie inhoud), die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen, of persoonlijke rechten en/of auteursrechten schaden, worden geweigerd. De koper wordt geïnformeerd over de schending van onze algemene voorwaarden en krijgt de mogelijkheid om een andere afbeelding te sturen of de verkoop te annuleren.

Overmacht

In geval van overmacht heeft YAYA Kombucha het recht, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestellingen op te schorten, of zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden. YAYA Kombucha is hier niet aansprakelijk voor, tenzij dit onaanvaardbaar zou zijn onder de gegeven voorwaarden, en volgens redelijke en eerlijke criteria.

Onder overmacht wordt verstaan; elke omstandigheid buiten haar wil om, om de nakoming van verplichtingen jegens de koper, geheel of gedeeltelijk te verhinderen. Tot die omstandigheden behoren stakingen, natuurrampen, pandemieën, branden, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, storingen in telecommunicatie, netwerken of internetverbindingen waardoor de website niet bereikbaar is, niet tijdig leveren van leveranciers of andere derden, en de afwezigheid van een geldende vergunning.

Klachtenregeling

YAYA Kombucha streeft ernaar om de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch is het mogelijk dat er iets misgaat. Klanten kunnen klachten insturen via het volgende e-mail adres: shop@yayakombucha.com. YAYA Kombucha neemt elke klacht zeer serieus en biedt een passende oplossing. YAYA Kombucha behandelt de klacht binnen een week na ontvangst.

Aansprakelijkheid

YAYA Kombucha is niet aansprakelijk voor schade die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van YAYA Kombucha, of veroorzaakt is door overmacht. YAYA Kombucha is niet verantwoordelijk voor informatie, foto’s, brochures en andere informatie materialen die onder de verantwoordelijkheid van derden worden verspreid. Voor handelingen en/of weglatingen van derden draagt YAYA Kombucha ook geen verantwoordelijkheid.

YAYA Kombucha is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of verzendingen van bestellingen en berichten door het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en YAYA Kombucha, mits door opzet of grove nalatigheid vanuit YAYA Kombucha. Aansprakelijkheid voor schade waarvan de klant reeds verzekerd is, ten allen tijde uitgesloten door YAYA Kombucha. YAYA Kombucha is niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens verzending van goederen wanneer uitgevoerd op verzoek van de klant door een ander bedrijf dan YAYA Kombucha. Verzendingen onder deze omstandigheden is het enige risico van de klant.

Eigendomsrechten

De klant is verplicht alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door YAYA Kombucha geleverde producten volledig te respecteren. YAYA Kombucha kan niet garanderen dat de producten die geleverd worden aan de koper niet in schending zijn met enige (ongeschreven), intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen YAYA Kombucha en haar klanten is de Nederlandse wet van toepassing. Geschillen tussen de consument en YAYA Kombucha zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.